МРТ і КТ міста Хмельницького медичний центр, клініка

Форум спеціалістів і відвідувачів кабінетів МРТ і КТ з міста Хмельницького

Записатись на обстеження МРТ і КТ м. Хмельницький вул. Камянецька, 75 (Філармонія) телефон 0966609569

0966609569
Вул. Пілотська, 1 (Територія Обллікарні) телефон 0682668078

0682668078

Ви не увійшли.

#1 2016-01-25 19:47:45

mrtdjjj
Administrator
З Хмельницький
Зареєстрований: 2015-02-23
Повідомлень: 214
Сайт

Re: МРТ гіпофіза МРТ гипофиза

МРТ КТ Хмельницький Медичний центр «Ультрадіагностика» м. Хмельницький, вул. Камянецька, 76

телефон для запису на обстеження:

стаціонарний 65-40-65 та мобільний 067-120-01-65

1453740408___.jpg

http://мрт-кт.укр/mrt/mrt-golovi/mrt-gipofiza

МРТ гіпофіза - це процедура, яка дає найбільш точне уявлення про структуру досліджуваної області і дозволяє виявити патології навіть на самій ранній стадії, що полегшує постановку діагнозу і дозволяє призначити правильне лікування на ранній стадії захворювання.

На аденоми гіпофіза припадає близько 15% всіх пухлинних внутрішньочерепних утворень. Частіше зустрічаються доброякісні пухлини передньої частки залози (аденогіпофіза) - аденоми гіпофіза, але так само можливі і злоякісні пухлини представлені аденокарциномами. В залежності від розміру аденоми гіпофіза можна розділити на два види: мікроаденоми, менше 10 мм, і макроаденоми, більше 10 мм.

МРТ гіпофіза найбільш точний метод діагностики області турецького сідла, адже він дає можливість не тільки діагностувати наявність пухлини, але і дає точне уявлення про її структуру, розташування та взаємовідношення з іншими тканинами. Так, макроаденоми гіпофіза можуть бути настільки великим, що починають перетискати очні нерви, що може проявитися в порушенні зору. Мікроаденоми гіпофіза бувають розміром менше 4 мм і тому МРТ гіпофіза єдиний надійний спосіб, який дозволяє виявити микроаденому гіпофіза, дослідити її структуру і розташування.

Для більш точної діагностики області турецького сідла доктором може бути призначено проведення МРТ гіпофіза з контрастом. Контрастування дає можливість більш точно визначити структуру та межі паталогій і вже на ранній стадії робити висновки про характер пухлинних утворень. У разі злоякісної пухлини, аденокарциноми гіпофіза характеризуються наявністю неоднорідностей у своїй структурі, неправильною формою, а так само розмитістю своїх кордонів.

Показання для проведення МРТ гіпофіза
при підозрі на виникнення онкологічного новоутворення в гіпофізі і прилеглих областях;
при підвищеній кількості в крові гормонів, що виділяються гіпофізом, і виявляється у таких випадках симптоматикою;
якщо є лабораторні ознаки пустот в турецькому сідлі;
головні болі постійного характеру без чіткої локалізації;
наростання внутрішньоочного тиску, погіршення гостроти зору, порушення моторики очей.

Процедура проведення МРТ гіпофіза

Дослідження МРТ гіпофіза не вимагає спеціальної підготовки. Під час діагностики на тілі не повинно бути металевих предметів. МРТ проводять в лежачому положенні із зафіксованою головою. Лежачи на столі, в кільцевій блок апарату переміщається тільки голова пацієнта.

Тривалість дослідження становить від 15 до 45 хвилин, в залежності від проведення МРТ з контрастом чи без. Ще приблизно через годину пацієнт отримає опис дослідження, плівку і запис результатів дослідження на диску.

Зробити МРТ гіпофіза у Хмельницькому можна в медичному центрі МРТ і КТ «Ультрадіагностика». Ми чекаємо вас за адресою:  м. Хмельницький вул. Кам'янецька 76 - будівля колишнього пологового будинку.

http://мрт-кт.укр/ru/mrt/mrt-golovy/mrt-gipofiza

МРТ гипофиза - это процедура, которая дает наиболее точное представление о структуре исследуемой области и позволяет выявить патологии даже на самой ранней стадии, облегчает постановку диагноза и позволяет назначить правильное лечение на ранней стадии заболевания.

На аденомы гипофиза приходится около 15% всех опухолевых внутричерепных образований. Чаще встречаются доброкачественные опухоли передней доли железы (аденогипофиза) - аденомы гипофиза, но так же возможны и злокачественные опухоли представлены аденокарциномами. В зависимости от размера аденомы гипофиза можно разделить на два вида: микроаденомы, менее 10 мм, и макроаденомы, более 10 мм.

МРТ гипофиза наиболее точный метод диагностики области турецкого седла, ведь он дает возможность не только диагностировать наличие опухоли, но и дает точное представление о ее структуре, расположение и взаимоотношения с другими тканями. Так, макроаденомы гипофиза могут быть настолько большими, что начинают пережимать глазные нервы, что может проявиться в нарушении зрения. Микроаденомы гипофиза бывают размером менее 4 мм и поэтому МРТ гипофиза единственный надежный способ, который позволяет выявить микроаденому гипофиза, исследовать ее структуру и расположение.

Для более точной диагностики области турецкого седла доктором может быть назначено проведение МРТ гипофиза с контрастом. Контрастирование позволяет более точно определить структуру и границы патологий и уже на ранней стадии делать выводы о характере опухолевых образований. В случае злокачественной опухоли, аденокарциномы гипофиза характеризуются наличием неоднородностей в своей структуре, неправильной формой, а так же размытостью своих границ.

Показания для проведения МРТ гипофиза
при подозрении на возникновение онкологического новообразования в гипофизе и прилегающих областях;
при повышенном количестве в крови гормонов, выделяемых гипофизом, и оказывается в таких случаях симптоматикой;
если есть лабораторные признаки пустот в турецком седле;
головные боли постоянного характера без четкой локализации;
нарастания внутриглазного давления, ухудшение остроты зрения, нарушение моторики глаз.

Процедура проведения МРТ гипофиза

Исследование МРТ гипофиза не требует специальной подготовки. Во время диагностики на теле не должно быть металлических предметов. МРТ проводят в лежачем положении с зафиксированной головой. Лежа на столе, в кольцевой блок аппарата перемещается только голова пациента.

Продолжительность исследования составляет от 15 до 45 минут, в зависимости от проведения МРТ с контрастом или без. Еще примерно через час пациент получит описание исследования, пленку и запись результатов исследования на диске.

Сделать МРТ гипофиза в Хмельницком можно в медицинском центре МРТ и КТ «Ультрадиагностика». Мы ждем вас по адресу: г. Хмельницкий ул. Каменецкая 76 - здание бывшего роддома.

http://мрт-скт.укр/


МРТ КТ Хмельницький Медичний центр Ультрадіагностика м. Хмельницький, вул. Камянецька, 76 (Філармонія) т. 0966609569
вул. Пілотська, 1 (територія Обллікарні) т. 0682668078
https://мрт-кт.укр/

https://мрт-скт.укр/

Неактивний

Швидке повідомлення

Введіть повідомлення і натисніть Надіслати
Ви робот чи людина?

Перевірка, що Ви насправді людина, а не автоматизована програма.

Підвал форуму

Під керуванням FluxBB